Hệ đào tạo liên kết với Aptech(Ấn Độ) và Kent (Úc) đang đào tạo tại trường TCN KTCN Hùng Vương